លោកជំទាវ ឃួន សុដារី អញ្ជើញចូលរួមពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ និងសំណេះសំណាលពិភាក្សាការងារនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកជំទាវ Tina Redshaw ឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា


លោកជំទាវ ឃួន សុដារី អនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញចូលរួមពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ និងសំណេះសំណាលពិភាក្សាការងារនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកជំទាវ Tina Redshaw ឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកជំទាវឯកអគ្គរាជទូត ។

ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨