កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន លើកទី​១០ ឆ្នាំ​២០១៨


ទីក្រុងណៃពិដោ៖ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន លើកទី​១០ ឆ្នាំ​២០១៨ ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទ “​ការ​ជំរុញ​ការ​សិក្សាពេញ១ជីវិត សម្រាប់សហគមន៍អាស៊ាន៖ ការលើកកម្ពស់ជំនាញ តាមរយៈ​ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយគុណភាព”។​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានដឹកនាំប្រតិភូ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ​នេះ​ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែតុលា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ទីក្រុង ណៃពិដោ ប្រទេសភូមា ដោយ​កិច្ច​ប្រជុំ​នេះ​ក៏​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​មន្ត្រី​អប់រំ នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ផ្សេង​ទៀត​ផង​ដែរ៕