ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យជាតិតួកគីលើកទី៩៥


នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យជាតិតួកគីលើកទី៩៥ នៅសណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal។
On the evening of 30 October 2018, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn has attended the celebration of the 95th Anniversary of the Turkey National Day at the Raffles Hotel Le Royal.