មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលម្អ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ១០ ប្រព័ន្ធ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ អ


ថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ ( O&M ) ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ១០ ប្រព័ន្ធ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រាទាំង ១០ ប្រព័ន្ធ រួមមាន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាសេក-កំពីងពួយ ស្ថិតក្នុងឃុំទឹកក្រហម ស្រុកជាំក្សាន្ត ។
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់៩៥ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាហាល ក្រុងព្រះវិហារ ។
៣. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ទឹកក្រហម ស្ថិតក្នុងឃុំរួសរាន់ ស្រុករវៀង ។
៤. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់សីមា ស្ថិតក្នុងឃុំរំដោះស្រែ ស្រុកជាំក្សាន្ត ។
៥. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ការដ្ឋានក្រោម ស្ថិតក្នុងឃុំឈានមុខ ស្រុកត្បែងមានជ័យ ។
៦. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់សាឯម ស្ថិតក្នុងឃុំឆែប១ ស្រុកឆែប ។
៧. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ស្រីស្នំ ស្ថិតរុកជ័យសែន ។
៨. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អូរស្វាយ ស្ថិតក្នុងឃុំសាឯម ស្រុកជាំក្សាន្ត ។
៩. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អូរកំបោរ ស្ថិតក្នុងឃុំរីករាយ ស្រុករវៀង ។