ឯកឧត្តម ជាម ហ៊ីម និងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាលើកទី២៩ អាណត្តិទី២ ខេត្តព្រះសីហនុ


ឯកឧត្តម ជាម ហ៊ីម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាលើកទី២៩ អាណត្តិទី២ ខេត្តព្រះសីហនុ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦។\

c-him-06-10-2016-3

c-him-06-10-2016-4

c-him-06-10-2016-1

c-him-06-10-2016-2