សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ ប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រពស្ទឹងកែវ


សកម្មភាពនៃកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ (O&M) ប្រព័ន្ធប្រឡាយស្រោចស្រពស្ទឹងកែវ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃឃ្មុំ និងឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ។ ប្រព័ន្ធប្រឡាយនេះ មានប្រវែងសរុប ១.៦៦៥ ម និងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន ៩៦៥ ហត និងដើមរដូវ ៥៤០ ហត ។