អបអរសាទរប្រជាកសិករខេត្តព្រះវិហារទទួលការប្រមូលទិញស្រូវសរីរាង្គក្នុងខេត្តក្នុងតម្លៃគោល១,១៥០រៀលក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះពីក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួន០៣

លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញជាអធិបតី ប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស និងអបអរសាទរ ជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កត់ នៅប្រទេសបារាំង

លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញជាអធិបតី ប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្ស និងអបអរសាទរ ជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កត់ នៅប្រទេសបារាំង