លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន អញ្ជើដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ លើកទិសដៅខែបន្ត និងសម្ភោធសមិទ្ធិផលនៅក្នុងស្នាក់ការគណប្សប្រជាជនខេត្តស្វាយរៀង និងប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីគណបក្សចំនួន ០២រូប