អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងក្រុមការងារ អញ្ជើញចូលរួមច្រូតស្រូវ និងពិសារបាយសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ


នៅក្នុងរដូវការលប្រមូលផលស្រូវនេះ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ និងក្រុមការងារ អញ្ជើញចូលរួមច្រូតស្រូវ និងពិសារបាយសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅវាលស្រែ យ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសារ និងមានភាពសប្បាយរីករាយ ទៀតផង នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅឃុំកំពង់ស្វាយ ស្រុកកំពង់ស្វាយ។