ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសសមាជិកទាំង៣៤ នៃ ACD អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល ស្តីពីកិច្ចសន្ទនានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីលើកទី២ នៅទីក្រុងបាងកក


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមទាំងប្រមុខដឹកនាំ ប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃ ACD អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពី កិច្ចសន្ទនានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ី (ACD) លើកទី២ ក្រោមប្រធានបទ « អាស៊ីតែមួយ ថាមពលចម្រុះ» នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

samdec-hun-sen-11-10-2016-1

samdec-hun-sen-11-10-2016-2

samdec-hun-sen-11-10-2016-3

samdec-hun-sen-11-10-2016-4

samdec-hun-sen-11-10-2016-5

samdec-hun-sen-11-10-2016-6

samdec-hun-sen-11-10-2016-7