ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមឯកឧត្តម Amphay KINDAVONG


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់ឯកឧត្តម Amphay KINDAVONG ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំកម្ពុជា។
In the morning of 28 November 2018, H.E. Deputy Prime Minister Prak Sokhonn received a courtesy call by H.E. Mr. Amphay KINDAVONG, newly appointed Ambassador of the Lao’s People Democratic Republic to Cambodia.