ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជា


ឯកឧត្តម អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម Dato’ Sri Hasan Malek ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

114

115

116

117