រដ្ឋមន្រ្តីនៃអាជ្ញាធររដ្ឋបាលសារព័ត៌មាន ការបោះពុម្ភផ្សាយ វិទ្យុ ភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍ចិន អញ្ជើញមកដល់កម្ពុជា ដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ច


ឯកឧត្តម NieChenxi រដ្ឋមន្រ្តីនៃអាជ្ញាធររដ្ឋបាលសារព័ត៌មាន ការបោះពុម្ភផ្សាយ វិទ្យុ ភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងជាប្រធាននៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CCTV អញ្ជើញមកដល់ព្រលានយន្តហោះ អន្តរជាតិភ្នំពេញ នាយប់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ។
អញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី និងគណៈប្រតិភូនៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ មានវត្តមាន ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងព័ត៌មាន ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានជាច្រើននាក់ទៀត ។

118

119

120