លទ្ធផលផ្លូវការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសនេប៉ាល់ និងការចូលរួមកិច្ច​ប្រជុំកំពូលអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ២០១៨


ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការ នៃដំណើរទស្សនកិច្ច និងការចូលរួមកិច្ច​ប្រជុំកំពូលអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ២០១៨ របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅទីក្រុងកដ្ឋមន្ឌូ ប្រទេសនេប៉ាល់ ពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ដល់០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨៕

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការដែលប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេស៖