សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា


នៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពី ស្ថាបត្យកម្ម សំណង់ អចលនទ្រព្យ និងការគ្រប់្រគងសណ្ឋាគារ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា បានអំពាវនាវឲ្យគណៈស្ថាបត្យករដូចខាងក្រោម៖
1.រៀបចំឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់ស្ថាបត្យករទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
2. រៀបចំប្រមូល ចងក្រង ពង្រឹង និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងស្ថាបត្យករកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យបានជាក្រុមមួយដ៏រឹងមុាំ
3.សំណង់ទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវគោរពឲ្យបានជាដាច់ខាតតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងគួរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរចនាបទខ្មែរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណប្រណីតរបស់ខ្មែរ
4.សំណង់ទាំងអស់ត្រូវរក្សាគម្លាតពីព្រំប្រទល់ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបុកគ្រឹះសំណង់មុនពេលទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ហើយសម្រាប់សំណង់ដែលសាងសង់ខុសគម្លាត និងមានទទួលពាក្យបណ្តឹង ក្រសួងនឹងផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះស្ថាបត្យករ ព្រមទាំងអញ្ជើញមកសិក្សាអនុក្រឹត្យលេខ ៤២ និង ៨៦ ឡើងវិញ។

%e1%9e%9f%e1%9f%a1 %e1%9e%9f%e1%9f%a3 %e1%9e%9f%e1%9f%a2 %e1%9e%9f%e1%9f%a5 %e1%9e%9f%e1%9f%a4 %e1%9e%9f%e1%9f%a5%e1%9f%a6