លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះ សំណាលជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខណ្ឌ និងថ្នាក់ដឹកនាំភូមិ ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ


លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខណ្ឌមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ និងថ្នាក់ដឹកនាំភូមិ ក្នុងខណ្ឌសែនសុខ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

156

157

158