សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ធនាគារនីហរ័ណ-អាហរ័ណចិន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សា ការងារ


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវHu Xiaolian ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារនីហរ័ណអាហរ័ណចិន ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារនាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

182

183

184