សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយ ប្រធានាធិបតីចិន មុនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពិសារអាហារព្រឹក ជាមួយឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង (Xi Jinping) ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ មុនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេលពីរថ្ងៃនៅកម្ពុជា។

185

186

187