កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសហប្រតិបត្តិការអំពីការស្វែងយល់រុករកជីកគាស់ប្រមូលផ្តុំអដ្ធិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមពលីនៅកម្ពុជា


ប៉ៃលិន៖កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសហប្រតិបត្តិការអំពីការស្វែងយល់រុករកជីកគាស់ប្រមូលផ្តុំអដ្ធិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមពលីនៅកម្ពុជា នឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍(ឆ្នាំ២០០១/២០១៨) ព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាលើផែនការសហការរវាងខេត្តឡុងអាន នឹងខេត្តប៉ៃលិន ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមចេងញ៉ាន់ អភិបាលស្តីទីខេត្តប៉ៃលិន ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ង្វៀន មិញហ៊្វាង អនុប្រធាននយោបាយយោធភូមិភាគទី៧នៃ ប្រទេសវៀតណាម 16-12-2018