សម្តេច ហេង សំរិន ទទួលជួបសវនការជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការ កិច្ចការបរទេស នៃសភាប្រជាជនចិន


សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលជួបសវនការជាមួយលោក Bai Zhijian ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស នៃសភាប្រជាជនចិន និងជាអនុប្រធាន មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

257

256