ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបក្រុមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា លើកទី៤៣


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទទួលជួប និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាលើកទី៤៣ មុនចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសរយៈពេល៥២ថ្ងៃ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦  នៅទីស្តី ការក្រសួង។

s-khon-yout-1

s-khon-yout-2

s-khon-yout-3

s-khon-yout-4