សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ កំពូលកម្ពុជា ឡាវ មិយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម លើកទី ៨ កិច្ចប្រជុំកំពូល យុទ្ធសាស្រ្ត នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាយ៉េយ៉ាវ៉ាឌី -ចៅប្រាយ៉ា- មេគង្គ លើកទី ៧ និងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្តីពីតំបន់មេគង្គ ដែលនឹង ប្រព្រឹត្តទៅេពីថ្ងៃទី ២៤ – ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងហាណូយ


samdec-hun-sen-20-10-2016-1

samdec-hun-sen-20-10-2016-2