ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច ក្នុងវិស័យ ព័ត៌មានដល់មន្រ្តីព័ត៌មាននៅខេត្តចំនួន៦


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច ក្នុងវិស័យព័ត៌មាន នៅខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានសិក្ខាកាមមកពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តចំនួន ៦ រួមមានខេត្ត កំពង់ចាម កំពង់ធំសៀមរាប ឧត្តរមានជ័យ ព្រះវិហារ និងបន្ទាយមានជ័យ។

364

365

366

367

368