វិទ្យាល័យ ៥កន្លែង នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទទួលអំណោយកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីន ព្រីនធ័រ និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន


វិទ្យាល័យ ៥កន្លែង នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទទួលអំណោយកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រ និងម៉ាស៊ីនថតចម្លងពី សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ តាមរយៈ ឯកឧត្តម ជុំ លី ក្រុមជំនួយការសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែននិងក្រុមការងារ ។

4111

4121