គណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន០៤មកពិនិត្យពិភាក្សា និងអនុម័ត


នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភា ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មការ បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹង ឯកឧត្តម ជូ វិជិត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន០៤គឺ៖
ទី១-ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៧ ស្តីពីប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីកិច្ចសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ទំនិញ
ទី២-ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារដើម្បីអនុវត្តកញ្ចប់ទី៦ នៃការប្តេជ្ញាបើកជំហរសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីសេវា
ទី៣-ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតអង្គភាព ស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ និង
ទី៤-ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើត និងការអនុវត្តបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន ពិធីសារស្តីពីការបង្កើត និងការអនុវត្តបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន និងពិធីសារស្តីពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តបញ្ជរតែមួយអាស៊ាន នៅសាលប្រជុំពិសេសព្រឹទ្ធសភា៕

14725562_1314835828558533_8870239565128544689_n

14690986_1314835835225199_4488137289675993116_n

14718640_1314835858558530_8631394815944030333_n

14720329_1314835885225194_6211430798056429390_n

14639825_1314835861891863_8474370360693785308_n

14731204_1314835941891855_3154397330000171533_n

13938418_1314835911891858_7668256145363533109_n