ឯកឧត្តម ពិទ័រ ហ្ស៊ីហ្សារតូ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសហុងគ្រី នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា នាសប្តាហ៍ក្រោយ