ឯកឧត្តម ឈឹម ផលរវុណ៖ ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លើ CPP ជាអម្រែករបស់ CPP


ថ្លែងក្នុងកម្មវិធីសំឡេងការពិត ដើម្បីប្រជាជន ឯកឧត្តម ឈឹម ផលរវុណ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំប្រទេស គឺជាអម្រែករបស់គណបក្សប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអោយច្រើន ទ្វេរដង។

សម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ទៀតថា ការកសាងរដ្ឋបាលស្អាតស្អំ កាន់តែស៊ីជម្រៅ យើងគួរតែមានមោទនភាព ដែលយើងមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលលោករែកពន់មិនខ្លាចនើយហត់ តែយើងគ្រាន់តែគោរពអនុវត្តតាម ការណែនាំ ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោ ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើង តើវាពិបាកអី ។

ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លើ CPP

ឯកឧត្តម ឈឹម ផលរវុណ៖ ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ លើ CPP ជាអម្រែករបស់ CPP

បាន​បង្ហោះ​ដោយ យុវជន៧មករា នៅ ព្រហស្បតិ៍ 14 កុម្ភៈ 2019