ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងសហការី អញ្ជើញជួប សំណេះសំណាល និងរៀបចំអាហារឲ្យកុមារពិការភ្នែក គថ្លង់ខេត្តកំពង់ចាម


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងសហការី អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ជូនដល់កុមារពិការភ្នែក និងគថ្លង់ ខេត្តកំពង់ចាម នៃអង្គការគ្រួសារថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ។
នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់នោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ បានឧបត្ថម្ភអង្ករចំនួន ១តោន ជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខេត្តកំពង់ចាមផងដែរ ។

32

33

034

34

36

37