ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម យូ ជានហួ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ


នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកទី៤០នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម យូ ជានហួ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ។