លទ្ធផលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី១ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦


ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី១ ជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រារព្ធធ្វើឡើង នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានកីឡាចំនួន ១៥ប្រភេទ ត្រូវជា១៨៩វិញ្ញាសា និងមានកីឡាករ កីឡាការិនីចូលរួមប្រមាណ២ ៦៣៧នាក់។
សាធារណជន អាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរី!

cc1 cc2