ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Hubert Staberhofer នាយករបស់អង្គការ UNOPS Meeting with UNOPS Director, Mr. Hubert Staberhofer


នៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បានជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោក Hubert Staberhofer នាយកអង្គការ UNOPS ប្រចាំកម្ពុជា។
លោក Staberhofer បានសម្តែងអំណរគុណ និងការកោតសរសើររបស់ខ្លួន ចំពោះការគាំទ្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្ត ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ បន្ទាប់មកលោកបានរៀបរាប់លម្អិតអំពី តួនាទី និងកិច្ចអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ របស់អង្គការ UNOPS ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត និងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅពេលអនាគត ជាមួយក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។
ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល បានស្នើរសុំការគាំទ្រពីអង្គការ UNOPS ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក សញ្ញាចរាចរណ៍ និងការផលិតស្ពតវីដេអូអំពីការអប់រំ សុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរ ព្រមទាំងធនធានសម្រាប់ ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ប្រកបដោយគុណភាព។

14925762_1329678490407600_2953604640983753406_n

14993463_1329678500407599_8984668831641321318_n

15032255_1329678450407604_7112952767452473919_n

14956523_1329678573740925_7348571458982881001_n

14947745_1329678497074266_6775399629656612249_n

15032281_1329678587074257_7012790737981159541_n

14947881_1329678447074271_7950002626481540673_n