ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អនុញ្ញាតឱ្យតំណាងស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រចាំកម្ពុជា ឯកឧត្តម George Edger ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ


ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ាទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យតំណាងស្ថានទូតសហគមន៍អឺរ៉ុប ប្រចាំកម្ពុជា ឯកឧត្តម George Edger ចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ នៅទីស្ដីក្រសួង ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា គ.ស.២០១៦ ។

15078741_1341888782519904_2110707458862913638_n

15134680_1341888785853237_9076446728836313583_n

15055786_1341888825853233_8058367284232516640_n

15032850_1341888732519909_1157432944249094956_n

15032856_1341888855853230_2530316870442643985_n

15073446_1341888729186576_5659001012607330014_n