ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបិទកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការងារឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦ និងប្រគល់ វិញ្ញាបនបត្រ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបិទកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការងារ ឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ សីលធម៌នៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានការផលិត និងការរាយការណ៍ព័ត៌មាន តាមស្មាតហ្វូន និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅភ្នំពេញ។

5311

532

533

534

535