ឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ បានចុះផ្តល់សេវាបន្ដ សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការ និងសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ


ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ និងពេលវេលាធ្វើដំណើរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលកំពុងស្នាក់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សា នៅទីក្រុងក្វាងជូធំ (062)នោះ នៅថៃ្ងអាទិត្យទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុមការងារស្ថានទូតកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡុង ឌីម៉ង់ បានសហការជាមួយសមាគមកម្ពុជាឆុនណាំក្វាងជូ បានចុះផ្តល់សេវាបន្ដ សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សា នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចំនួន ២០១នាក់។
ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជារីករាយ និងបន្ដអនុវត្តបេសកកម្មបន្ថែមទៀតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព ក្នុងស្មារតីចូលរួមអនុវត្តន៍កំណែទម្រង់សុីជម្រៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ។

15073372_1345684478807001_2114719798055052883_n

15107314_1345684302140352_5949099357142975111_n

15109377_1345684305473685_8843997336835454139_n

15109460_1345684295473686_7873584812347222952_n

15181230_1345684725473643_6368030398127471822_n

15193435_1345684255473690_1730393203444612301_n

15193679_1345684258807023_323369456313097737_n