សន្និសីទកាសែតរួមអំពី កិច្ចប្រជុំកំពូល កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម លើកទី៩


នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកានេះ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូល កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាមលើកទី៩ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរួចហើយ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសទាំង៣បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ ១)កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម, ២)សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលកម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម លើកទី៩ ស្តីពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ។
មុននឹងបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរសៀលថ្ងៃនេះ ប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង៣ ក៏បានអញ្ជើញធ្វើសន្និសីទការសែតរួម ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងវីដែអូដែលបានផ្សាយមុននេះបន្តិច៕

15171249_1348158165226299_2459867174200054721_n

15179034_1348157881892994_2818751551386426808_n

15178085_1348157915226324_8192359829629470971_n

14915638_1348157935226322_8589944524965678688_n

15181291_1348157975226318_7540165130511537313_n

15170976_1348157985226317_6840738344321169583_n

15202708_1348157911892991_8177035641481768948_n

15095435_1348158005226315_4642632511268588145_n

15192538_1348158118559637_3694447103656655766_n

15192690_1348158175226298_2242727872385019038_n