ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបង បានចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រជាពលរដ្ឋ


ថៃ្ងអង្គារ ១៥កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបង បានចុះអន្តរាគមន៍បូមទឹកសង្គ្រោះស្រូវប្រជាពលរដ្ឋមានដូចជា :
១- គោលដៅអាងកំពីងពួយ សំណង់ទ្វារ១០ និងទ្វារ០៨ និងទីតាំងឃុំតាគ្រាម និងដោះស្រាយបញ្ហប្រឈមនានាជាមួយ ស ក ប ទ ទាំងអស់ក្នុងនោះស្រូវ ១០០ហិកតា ត្រូវការបូមទឹកសង្រ្គោះចេញពីទ្វារ០៨។
២- ស្រូវដែលប្រឈមខ្វះទឹកចំនួន ៩៨០ហិកតា ស្ថិតក្នុងឃុំបឹងព្រីង។