សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល ២ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កំពុងអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេសវៀតណាម ដែលមានរយៈពេល ២ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ២០-២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ។
នៅក្នុងកំឡុងពេលទស្សនៈកិច្ចនេះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីនឹងជួបពិភាក្សាការងារមួយចំនួន ជាមួយ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក ព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាលើសន្ឋិសញ្ញាមួយចំនួនជាមួយភាគីវៀតណាមដូចជា សន្ឋិសញ្ញាស្តីពីការផ្ទេរទណ្ឌិត សន្ឋិសញ្ញាស្តីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់ទៅវិញទៅមកក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនា និងគណៈកម្មាធិការជនជាតិនៃប្រទេសវៀតណាម។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ សម្តេចតេជោ នឹងអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងាជាមួយប្រធានសភាវៀតណាម និង ប្រធានរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមទៀតផង។
ពិតណាស់ ទោះបី សម្តេចតេជោ អញ្ជើញទៅដល់ទីណា គឺតែងតែនឹករព្ញកមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជានិច្ច។ សូមជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា៕