គណៈប្រតិភូក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៤ ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ នៅខេត្តសៀមរាប


នារសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ គណៈប្រតិភូក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី៤ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សួន លន់ សមាជិកក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រចាំភូមិភាគទី៤ ​ បានអញ្ជើញ​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​នឹងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តសៀមរាប ដឹកនាំដោយ លោក ហង់ ហឿម ប្រធាន​សមាគម ដើម្បីសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីវឌ្ឍនភាព ការប្រែប្រួល ក្រោយ​រៀបចំវេទិកា និងបញ្ហាប្រឈម សំណូមពរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តតួនាទីឃុំ សង្កាត់ ការងារ​ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព ការងារកសាងផែន​ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុំ សង្កាត់ ការងារយេនឌ័រ និងការងារបរិស្ថាន នៅខេត្តសៀមរាប