ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិនិត្យកែលម្អចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យកែលម្អចុងក្រោយ លើសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ។