ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលីជនបទ អនុញ្ញាតឲ្យលោក YUE YI ប្រចាំទីក្រុងហុងកុង ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ


ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជនបទ អនុញ្ញាត
ឲ្យលោក YUE YI នាយកប្រតិបត្តិធនាគារចិនប្រចាំទីក្រុងហុងកុង ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សា
ការងារ នាថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។