ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋឆែក


នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ខែតុលាឆ្នាំ២០១៩នេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋឆែក