ពិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សឃុំត្រពាំងគង


ស្នាក់ការគណបក្សឃុំត្រពាំងគង៖ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំត្រពាំងគង បានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផល សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលលើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥ ដល់សមាជិកសមាជិកា គណបក្សក្នងឃុំត្រពាំងងគង សរុបចំនួន១៣៤នាក់។ក្រោមអធិតីភាព៖
១.ឯកឧត្ដម សត្យា វុធ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកសំរោងទង
២.ឯកឧត្ដម រិន វីរៈ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកសំរោង និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំត្រពាំងគង ។
៣.លោកជុំ ទ្រួក ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកសំរោងទង។
Satya Vuth 18-01-20156 1 (2)          Satya Vuth 18-01-20156 1 (1)
Satya Vuth 18-01-20156 1 (3)           Satya Vuth 18-01-20156 1 (4)
Satya Vuth 18-01-20156 1 (5)