សម រង្ស៊ី មិនទាន់​ហ៊ាន​បង្ហាញ​សំបុត្រ​យន្តហោះ សង្ស័យ​មិនទាន់​ទិញ​ផង ក៏​មិនដឹង​!?


(ភ្នំពេញ)៖ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ដែលប្រកាសថា នឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មិនទាន់ហ៊ានបង្ហាញសំបុត្រយន្តហោះ និងតម្រាយផ្លូវថា ខ្លួននឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកណា តាមយន្តហោះ តាមជើងគោក ឬតាមផ្លូវទឹក នៅឡើយទេ។

បើ សម រង្ស៊ី ក្លាហាន ត្រូវបង្ហាញតម្រាយផ្លូវធ្វើដំណើរមកថា ចេញពីណា? ទៅណា? ដើម្បីគេស្រណុកទៅទទួល។ បើស្ងាត់ៗ របៀបនេះ តើឲ្យគេទៅទទួលនៅកន្លែងណា?

កន្លងមកនេះ ធ្លាប់លឺគេនិយាយដែរថា៖ បើ សម រង្ស៊ី ចង់ចូលមកកម្ពុជា ចូលតាមជើងអាកាស វិធីល្អ គឺមានតែយកខ្សែចងកសិនទេ ដើម្បីឲ្យព្រលឹងហោះចូលបាន។ បើចូលតាមផ្លូវទឹក ក៏ត្រូវយកកាំបិតចាក់ ក ខ្លួនឯង បង្ហូរឈាមសិនទៅ។ ពេលនោះ ឈាមនឹងហូរចូលតាមទឹកមកហើយ។ រីឯបើចង់មកតាមផ្លូវគោក គឺមានតែយកកាំបិតចិញ្ច្រាំសាច់ខ្លួនឯងឲ្យម៉ត់សិន។ បើមិនដូច្នោះទេ ឲ្យតែឃើញមុខ សម រង្សុី គឺសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ជាប់យកទៅញាត់គុកហើយ។

ដូច្នេះវិធីចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពរបស់ សម រង្ស៊ី មានតែវិធី ៣ខាងលើនេះទេ។ ផ្លូវទឹក ផ្លូវគោក និងផ្លូវអាកាស។ ផ្លូវអាកាស គឺថា យកខ្សែចងក ពេលនោះ ព្រលឹងហោះចូលហើយ។ បើផ្លូវទឹក យកកាំបិត ចាក់ឲ្យហូរឈាមទៅ ឈាមនោះ ហូរចូលមកហើយ។ ដល់ផ្លូវគោក ចិញ្ច្រាំខ្លួនឲ្យម៉ត់សិនទៅ។

បើមិនដូច្នោះទេ ចូលតាមផ្លូវណាក៏ដោយ ឲ្យតែគេឃើញមុខ សម រង្ស៊ី នៅលើទឹកដីកម្ពុជា គឺនឹងចាប់ដាក់គុកដដែល។ តម្រិះជិះកឯង។ សម រង្សុី កំណង់ Dealine នយោបាយខ្លួនឯង ដែលប្រែមកថា៖ «បន្ទាត់មរណៈ នយោបាយ»៕