មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប ចុះអនុវត្តយុទ្ធនាការលុបសំបុកមាន់


ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន ខេត្តកែប ក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់បី បានចុះអនុវត្តយុទ្ធនាការលុបសំបុកមាន់ ដោយបាញ់ថ្នាំសំគាល់ដៅចំនុចត្រូវធ្វើការជួសជុល លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ចន្លោះ គ.ម ២១+០៣៥ ដល់ គ.ម ២៦+៩៦០