ទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៩


ឈរលើចក្ខុវិស័យលើការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ​​ក្នុងភាព​ជា​អ្នកដឹកនាំ ការអភិវឌ្ឍ​ស្ថាប័ន និងការពង្រីកភាពជាដៃគូ​ជាមួយ​វិស័យ​ឯកជន និងដៃគូ​ពាក់​ព័ន្ធ នេះជាឆ្នាំទី៤ ដែលក្រសួង​កិច្ចការ​នារី បាន​សហការ​​ជាមួយ​រដ្ឋាលីដឌីង រួមជាមួយ​ក្រុមទូត​សុច្ឆន្ទៈ​ភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ សមាគមសហគ្រិន​ស្រ្តីកម្ពុជា សហព័ន្ធស្រ្តី​អ្នក​ជំនួញ​កម្ពុជា មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-ជប៉ុន និងសមាគមធនធានមនុស្សកម្ពុជា បាន​រៀបចំ​ទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលមានវាគ្មិន ប្រមាណ៥០រូប​ពី​វិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន មកចែករំលែកចំណេះដឹង និង​មេរៀន​បទ​ពិសោធន៍ ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ស្របជាមួយ​ប្រធានបទ​តាមឆ្នាំនីមួយៗ។

ទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ២០១៩នេះ បានប្រព្រឹត្តណ៍ទៅ​កាលពីថ្ងៃទី៨ ដល់​ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមប្រធានបទ «ការកសាងមូលធនមនុស្ស សម្រាប់​ជាតិ​យើងនៅកម្ពុជា» ក្នុងការ​ពង្រីកបរិយាកាស ដើម្បីចូលរួមកសាង និងអនុញ្ញាត​ឱ្យមនុស្ស​គ្រប់​គ្នា អាចក្លាយជាមូលធនមនុស្សដ៏ល្អ អស្ចារ្យរបស់ជាតិ រួមទាំង​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន។ កម្មវិធីរយៈពេល៣ថ្ងៃនេះ ដំណើរការ​ទៅ​ក្រោម​អធិបតីភាព លោកជំទាវ ហ៊ូ សាមិត្ត រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងកិច្ចការនារី តំណាង​ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់​លោកជំទាវ វេជ្ជ. អ៊ឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួង​កិច្ចការនារី។