សមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំមហាសន្និបាតអាណត្តិទី៣


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំមហាសន្និបាតអាណត្តិទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡុង សុវណ្ណ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តព្រះវិហារ។ដែលមានការចូលរួមពីលោកអភិ បាលក្រុង ស្រុកទាំង៨ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំង៥១ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។