ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ត្រូវបានចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ ដើម្បីជំរុញគុណភាពរឹងមាំ និងយូរអង្វែង


គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភាគខាងជើង (បាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ) ត្រូវបានចុះពិនិត្យការចាក់កៅស៊ូស្រទាប់ទី១ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង ដោយមន្ត្រីរបស់អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ៥ នាថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។