ស្ពានបេតុងចំនួន ២ ស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានកសាងដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ


ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្ទឹងត្រែង បានកំពុងអនុវត្តការងារប្រចាំ ដោយធ្វើការចាក់កំរាលបេតុងផ្នែកលើស្ពានចំនួន ២ (ផ្លូវ376F និងស្រុកសេាន) កៀរថ្មមុិចផ្លូវ៣៧៦F និងធ្វើការថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៩ ផ្លូវជាតិលេខ ៧ និងផ្លូវជាតិលេខ៧៨។