ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូន អាស៊ានលើកទី២៥ និងកិច្ចប្រជុំដៃគូពាក់ព័ន្ធ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម Opening Ceremony of the 25th ASEAN Transport Ministers Meeting and Associated Dialogue Partner Meetings in Hanoi, Viet Nam.


នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូន អាស៊ានលើកទី២៥ និងកិច្ចប្រជុំដៃគូពាក់ព័ន្ធ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។

ពិធីបើកត្រូវបានប្រារព្វធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម Trinh Dinh Dung ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមពី រដ្ឋមន្រ្តីដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន និងដៃគូសន្ទនាពាក់ព័ន្ធ។

On 14 November 2019, H. E. Mr. SUN Chanthol, Senior Minister and Minister of Public Works and Transport of Cambodia participated in the Opening Ceremony of the 25th ASEAN Transport Ministers Meeting and Associated Dialogue Partner Meetings in Hanoi, Viet Nam.

The Opening Ceremony was presided over by H.E Trinh Dinh Dung, Deputy Prime Minister of Viet Nam and attended by ASEAN Transport Ministers and Associated Dialogue Partners.