សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយោគយល់ចំពោះកីឡាករ កែវ សុខផេង


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សុំឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយោគយល់ចំពោះកីឡាករ កែវ សុខផេង…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 11 ធ្នូ 2019