ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី១៩ របស់សហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ាន


ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
អនុប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា និង ជាប្រធានសហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអ៊ាស៊ានប្តូរវេន បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី១៩ របស់សហព័ន្ធអតីតយុទ្ធជនអាស៊ាន (19th VECONAC General Assembly ) នៅសណ្ឋាគារ សុខាភ្នំពេញ។